Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
RACIO EDUCATION SLOVAKIA s.r.o., Školenia pre podnikateľov a firmy, Prievidza

DAŇOVÁ ZÁVIERKA PO za rok 2018 – daňové priznanie.

15. februára 2019Vytlačiť
 

                                                                                                           ONLINE PRIHLÁŠKA

DAŇOVÁ ZÁVIERKA PO za rok 2018 - daňové priznanie.


Miesto konania:      P R I E V I D Z A - Hotel MAGURA,
                                                                 
Nám. J. C. Hronského 2

                                      
Termín:                  
15. februára 2019       

Lektorka:                 Ing. Soňa U G R Ó C Z Y, 
                               odborná lektorka s dlhoročnou praxou v  oblasti daňového práva,
venuje sa najmä dani z pridanej hodnoty a dani z príjmov právnických osôb.
Zapísaná v Slovenskej komore daňových poradcov ako daňový poradca,
člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH a v Slovenskej komore audítorov ako asistent audítora.
Dlhodobo sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti pre odbornú verejnosť.    

Obsah:       bude aktuálne doplnený neskôr

         
  
    Diskusia - Svoje otázky môžete zaslať spolu s prihláškou!

       Program: 8.00 - 8.30 hod. Prezentácia,   od 8.30 hod. Odborný program
                                                                        
                                                                     
Kontaktná osoba: Emília ŠNIAGEROVÁ      Mobil: 0905 641 0380903 651 601

Web.:  www.racio-education.sk                E-mail: racio@racio-education.sk       
 
Účastnícky poplatok je
60.00,-€/ os. vrátane DPH, zahŕňa organizačné náklady,
pracovné materiály, občerstvenie a obed.
V prípade neúčasti prihláseného poplatok nevraciame, je možné vyslať náhradu!
Poplatok uhraďte na účet číslo: 2625541930 / 1100. (NEPLAŤTE pošt. poukážkou)

           IBAN: SK68 1100 0000 0026 2554 1930          SWIFT: TATRSKBX

Platbu z účtu realizujte v mesiaci, kedy sa seminár uskutočňuje!

AVÍZO o platbe zašlite spolu s prihláškou, najneskôr 3 dni pred termínom seminára. 
            V prípade platby v hotovosti Vám bude vydaný doklad z registračnej pokladne.
            Lehota prihlásenia 3 dni pred seminárom, platí aj pre platby v hotovosti!

Z Á V Ä Z N Á    P R I H L Á Š K A

Záväzne prihlasujeme (účastník):..........................................................................

VS: 15022019
Účastnícky poplatok uhradený dňa:.............. z účtu: ........................../................


                                      za osôb: ...................      Celkom:..........................,- €


Presný názov organizácie:.................................................................................


Telefón/Mobil..................................... E-mail: ...................................................


Fakturačná adresa: ..........................................................................................


IČO:...................... DIČ: .........................IČ pre DPH......................................... 

 

 

 

 


 
 


425644

Úvodná stránka