Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
RACIO EDUCATION SLOVAKIA s.r.o., Školenia pre podnikateľov a firmy, Prievidza

ROČNÉ ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA DzP zo závislej činnosti za r. 2018

14. decembra 2018Vytlačiť
 

                                                                                                                ONLINE PRIHLÁŠKA
                                                 
ROČNÉ ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA DAŇ Z PRÍJMOV
zo  ZÁVISLEJ ČINNOSTI za rok 2018 -
na praktických príkladoch
a zmeny súvisiace so zdaňovaním príjmov zo závislej činnostiTermín:                   I. 14. decembra  2018 
                       II. 17. januára 2019                   


Miesto konania:    P R I E V I D Z A - Hotel MAGURA, Nám. J.C. Hronského 1

Lektorka:                 Ing. Zita  K A J A N O V I Č O V Á
                                    - odborný špecialista v oblasti DzP-závislá činnosť
                                                - metodik, Finančné riaditeľstvo

Obsah:
                            bude aktuálne doplnený neskôr
                     vzhľadom na prebiehajúci legislatívny proces

        Diskusia – Svoje otázky môžete zaslať spolu s prihláškou!

         Program: od 8.00 - 8. 30 hod Prezentácia  od 8. 30 hod. Odborný program

Kontaktná osoba: Emília SNIAGEROVÁ                 mobil: 0905 641 038
                                                                      0903 651 601


Web.: www.racio-education.sk                          E-mail: racio@racio-education.sk

Účastnícky poplatok je 60.00,-€/ os. vrátane DPH, zahŕňa
organizačné náklady, pracovné materiály, občerstvenie a obed.
V prípade neúčasti prihláseného poplatok nevraciame, je možné vyslať náhradu!
Poplatok uhraďte na účet číslo: 2625541930 / 1100. (NEPLAŤTE poštovou poukážkou!)
 

  IBAN: SK68 1100 0000 0026 2554 1930   SWIFT: TATRSKBX

 Platbu z účtu realizujte v mesiaci, v ktorom sa seminár uskutočňuje!


AVÍZO o platbe zašlite spolu s prihláškou, najneskôr 3 dni pred termínom seminára.
       
PREFERUJEME platby v hotovosti – doklad Vám bude vydaný doklad z ERP.
      Lehota prihlásenia 3 dni pred seminárom, platí aj pre platby v hotovosti!


Z Á V Ä Z N Á   P R I H L Á Š K A


Záväzne prihlasujeme (účastník):...........................................................................................


.................................................................................................................................................
VS: 14122018 - dátum seminára


Účastnícky poplatok uhradený      za ................osôb              Celkom:...........................,- €


                   dňa:..................           z účtu: ............................................/...................................


Presný názov organizácie- adresa:.............................................................................................


Telefón/Mobil..................................................E-mail: ....................................................................


Fakturačná adresa: ......................................................................................................................
 

IČO:..................................... DIČ: .....................................IČ pre DPH............................................

 


 
 


425643

Úvodná stránka