Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
RACIO EDUCATION SLOVAKIA s.r.o., Školenia pre podnikateľov a firmy, Prievidza

ROČNÉ ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA DzP zo závislej činnosti za r. 2018

18. decembra 2018Vytlačiť
 

                                                                                ONLINE PRIHLÁŠKA

ROČNÉ  ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA DAŇ Z PRÍJMOV
ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI za rok 2018 -
na praktických príkladoch
a zmeny súvisiace so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti

Termín:                    I.   18. decembra 2018
                         II.   22. januára 2019

Miesto konania:       P O P R A D - Hotel  T A T R A, Karpatská 3273/7

Lektorka:                Ing. Zita  K A J A N O V I Č O VÁ
                                       odborný špecialista v oblasti DzP – závislá činnosť
                                   - metodik, Finančné riaditeľstvo
Obsah: 
                       bude aktuálne doplnený neskôr
                       vzhľadom na prebiehajúci legislatívny proces

        Diskusia – Svoje otázky  môžete poslať skôr - napríklad spolu s prihláškou.

         Program: od 8.00 - 8.30  hod Prezentácia    od 8.30 hod. Odborný program

Kontaktná osoba: Emília ŠNIAGEROVÁ     Telefón: 0905 641 0380903 651 601

Web::   www.racio-education.sk               E-mail:     racio@racio-education.sk

Účastnícky poplatok je 60, 00,-€/ os. vrátane DPH, zahŕňa organizačné náklady,
pracovné materiály,  občerstvenie a obed.
V prípade neúčasti prihláseného poplatok nevraciame, je možné vyslať náhradu!
Poplatok uhraďte na účet číslo: 2625541930 / 1100. (NEPLAŤTE pošt. poukážkou!)


       IBAN: SK68 1100 0000 0026 2554 1930      SWIFT: TATRSKBX

       Platbu z účtu realizujte v mesiaci, v ktorom sa seminár uskutočňuje!

AVÍZO o platbe zašlite spolu s prihláškou, najneskôr 3 dni pred termínom seminára.
 
PREFERUJEME platby v hotovosti – doklad Vám bude vydaný doklad z ERP.
        Lehota prihlásenia 3 dni pred seminárom, platí aj pre platby v hotovosti!


Z Á V Ä Z N Á  P R I H L Á Š K A

Záväzne prihlasujeme (účastník):  ..............................................................................................


.....................................................................................................................................................
VS: 18122018 - dátum seminára

Účastnícky poplatok uhradený        za ..............osôb             Celkom:.............................,- €


                      dňa:..................          z účtu: ................................................./..........................


Presný názov organizácie - adresa........................................................................................  


Fakturačná adresa: ................................................................................................................
      
                 
Telefón/Mobil........................................     E-mail: ...................................................................


IČO:........................ DIČ: ..............................   IČ pre DPH................................................  

 

 

 

 

 


 
 


425660

Úvodná stránka