Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
RACIO EDUCATION SLOVAKIA s.r.o., Školenia pre podnikateľov a firmy, Prievidza

NOVELY daňových zákonov od 1. 1. 2019

14. januára 2019Vytlačiť
 

                                                                             ONLINE PRIHLÁŠKA

NOVELY daňových zákonov s účinnosťou od 1. 1. 2019.

Miesto konana:     P O P R A D - Hotel TATRA, Karpatská 3273/7

Termín:                  14. januára  2019  
    
Lektorka:               Ing. Soňa U G R Ó C Z Y, 
                          dborná lektorka s dlhoročnou praxou v  oblasti daňového práva, venuje sa najmä dani z pridanej hodnoty a dani z príjmov právnických osôb.
Zapísaná v Slovenskej komore daňových poradcov ako daňový poradca,
člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH
a v Slovenskej komore audítorov ako asistent audítora.
Dlhodobo sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti pre odbornú verejnosť.


Obsah:    bude aktuálne doplnený neskôr
              vzhľadom na prebiehajúci legislatívny proces


     Diskusia k téme školenia – Svoje otázky môžete poslať s prihláškou.

       Program: 8.00 - 8.30 hod. Prezentácia,  od 8. 30 hod. Odborný program
                                                                
     Kontaktná osoba:  Emília ŠNIAGEROVÁ        Mobil: 0905 641 038
                                                                                   0903 651 601
   Web.:  www.racio-education.sk
 E-mail:  racio@racio-education.sk

Účastnícky poplatok je
60.00,-€/ os. vrátane DPH, zahŕňa organizačné náklady,
pracovné materiály, občerstvenie a obed.
V prípade neúčasti prihláseného poplatok nevraciame, je možné vyslať náhradu!
Poplatok uhraďte na účet číslo:
2625541930 / 1100. (NEPLAŤTE poštovou poukážkou!)

       IBAN: SK68 1100 0000 0026 2554 1930 SWIFT: TATRSKBX

       Platbu z účtu realizujte v mesiaci, kedy sa seminár uskutočňuje.

Pri platbách z účtu:
Žiadam Vás o zvýšenú pozornosť pri zadávaní Vašich fakturačných údajov
– KONTROLNÝ VÝKAZ DPH!

AVÍZO o platbe zašlite spolu s prihláškou, najneskôr 3 dni pred termínom seminára.

PREFERUJEME platby v hotovosti.
                        Doklad  Vám bude vydaný doklad z registračnej pokladne.
Lehota prihlásenia 3 dni pred termínom seminára, platí aj pre platby v hotovosti!


Z Á V Ä Z N Á   P R I H L Á Š K A

Záväzne prihlasujeme (účastník):.........................................................................................................................................................................................
VS: 14012019 - dátum seminára

Účastnícky poplatok uhradený dňa:............. z účtu: ........................../............


                  za osôb: .........................       Celkom:........................,- €


Presný názov organizácie:...............................................................................

 

Fakturačná adresa: ........................................................................................


IČO:....................... DIČ: .........................IČ pre DPH.......................................


Telefón/Mobil................................E-mail: ........................................................

 

 

 

 

 

 

 


 
 


425626

Úvodná stránka