Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
RACIO EDUCATION SLOVAKIA s.r.o., Školenia pre podnikateľov a firmy, Prievidza

NOVELY daňových zákonov od 1. 1. 2019

18. januára 2019Vytlačiť
 

                                                                                                         ONLINE PRIHLÁŠKA

NOVELY daňových zákonov s účinnosťou od 1. 1. 2019.

Miesto konania:       P R I E V I D Z A - Hotel MAGURA, Nám. J.C. Hronského 2

Termín:                     18. januára 2019 

Lektorka:                 Ing. Soňa UGRÓCZY,   daňová poradkyňa SKDP,
Odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti daňového práva, venuje sa najmä dani z pridanej hodnoty a dani z príjmov právnických osôb.
Zapísaná v SKDP ako daňový poradca, člen metodicko-legislatívnej komisie
pre DPH
a v SKAu ako asistent audítora.

Dlhodobo sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti pre odbornú verejnosť.
     

Obsah:     bude aktuálne doplnený neskôr
              vzhľadom na prebiehajúci legislatívny proces

 Program: od 8.00 – 8.30 hod. Prezentácia   od 8.30 hod.  Odborný program

Kontaktná osoba: Emília ŠNIAGEROVÁ    Mobil:  0905 641 038,  0903 651 601 

     web:  www.racio-education.sk  
 e-mail:  racio@racio-education.sk      
                                                   
Účastnícky poplatok je 60,00-€/ os. vrátane DPH, zahŕňa organizačné náklady,
pracovné materiály, občerstvenie a obed.
V prípade neúčasti prihláseného poplatok nevraciame, je možné vyslať náhradu!
Poplatok uhraďte na účet číslo: 2625541930 / 1100. (NEPLAŤTE poštovou poukážkou!)

           IBAN: SK68 1100 0000 0026 2554 1930       SWIFT: TATRSKBX

Platby z účtu realizujte v mesiaci, v ktorom sa seminár uskutočňuje!

AVÍZO o platbe zašlite spolu s prihláškou, najneskôr 3 dni pred termínom  
           seminára.


PREFERUJEME platby v hotovosti – doklad Vám bude vydaný doklad z ERP.
      Lehota prihlásenia 3 dni pred seminárom, platí aj pre platby v hotovosti!

             
Z Á V Ä Z N Á    P R I H L Á Š K A

Záväzne prihlasujeme (účastník):................................................................................


............................................................................................................................................
VS:  18012019

Účastnícky poplatok uhradený    za osôb: ....................     Celkom:.................,- €
          
                  
                                      dňa:...................      z účtu: ................................/......................


Presný názov organizácie:...........................................................................................
 

Fakturačná adresa: ......................................................................................................


IČO:............................. DIČ: ............................IČ pre DPH...........................................


Telefón/Mobil..................................     e-mail: ..............................................................


 
 


425631

Úvodná stránka