Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
RACIO EDUCATION SLOVAKIA s.r.o., Školenia pre podnikateľov a firmy, Prievidza

OOÚ - dokumentácia - praktické riešenia

10. mája 2019Vytlačiť
 

                                                                                                                 ONLINE PRIHLÁŠKA

       Ochrana osobných údajov- vypracovanie potrebnej dokumentácie
       
(... prejdite od teórie k praktickým riešeniam, ktorým budete rozumieť...)

Miesto konania:     P O P R A D - Hotel  T A T R A, Karpatská 3273/7

Termín:                  10. mája 2019

Lektorka:               JUDr. Antónia  A M B R Ó Z Y O V Á, PhD.
                                     Momentálne vedie súkromnú firmu, ktorá sa venuje                                      okrem iného ochrane osobných údajov
          (vypracúvaniu dokumentácie, služby zodpovednej osoby, poradenstvo.....)
          Má za sebou bohatú lektorskú činnosť a veľa skúseností priamo z praxe.


     Ste živnostník alebo zastupujete menšiu firmu a chcete mať vypracovanú potrebnú dokumentáciu v oblasti ochrany osobných údajov? Tento seminár je určený práve Vám.

     V priebehu seminára si za použitia nášho „pracovného zošitu“, ktorý dostane
každý účastník, vypracujete základnú dokumentáciu pod vedením odborníka.
Prejdite od teórie k praktickým riešeniam, ktorým budete rozumieť
a nezaskočí Vás kontrola z Úradu na ochranu osobných údajov.


Ak už máte vypracovanú dokumentáciu, príďte si skontrolovať jej aktuálnosť a kompletnosť.
Súčasťou seminára je aj diskusia k Vašim otázkam.

Komu je seminár určený?
Najmä:

      - zástupcom menších právnických osôb a živnostníkom (teda súkromným
        účtovníkom a mzdárom, marketérom, prevádzkovateľom e-shopov,
        prevádzkovateľom malých kamenných obchodov, poskytovateľom rôznych
        služieb - krajčírske salóny, kadernícke salóny, kozmetické salóny, autoservisy,   
        súkromné škôlky a školy, jazykové školy, športové centrá a pod.),
      - zodpovedným osobám, ktoré vykonávajú dohľad nad ochranou osobných údajov,
      - osobám, ktoré si chcú skontrolovať aktuálnosť a kompletnosť už vypracovanej
        dokumentácie,
      - všetkým, ktorých zaujíma ochrana osobných údajov.

Cieľ seminára:
          – vypracovanie základnej dokumentácie k ochrane osobných údajov.

Obsah:
   1) vypracovanie základnej dokumentácie (prispôsobenej prítomným účastníkom)
         - mapa procesov
         - záznamy (prevádzkovateľa/sprostredkovateľa)
         - interný predpis o zavedení systému ochrany osobných údajov 
           vrátane potrebných príloh
           (pravidlá hlásenia incidentov, pravidlá pre informovanie, pravidlá vnútornej
            kontroly atď.)
         - poverenie a pokyny pre oprávnené osoby (záznam o poučení)
         - právny akt so sprostredkovateľom
         - súhlas

   Diskusia – Svoje otázky môžete poslať spolu s prihláškou.

   Program: od 8.00 hod. - 8.30 Prezentácia 
od 8.30 hod. Odborný program

   Kontaktná osoba: Emília ŠNIAGEROVÁ  Mobil: 0905 641 038,  0903 651 601 
  
Web.:www.racio-education.sk                            E-mail:racio@racio-education.sk                                                               
Účastnícky poplatok je  60,00,-€/ os. vrátane DPH, zahŕňa organizačné náklady, pracovné materiály,  občerstvenie a obed.
V prípade neúčasti prihláseného poplatok nevraciame, je možné vyslať náhradu!
Poplatok uhraďte na účet číslo: 2625541930 / 1100.  (NEPLAŤTE  poštovou poukážkou!)

               IBAN: SK68 1100 0000 0026 2554 1930       SWIFT:  TATRSKBX

Platby z účtu realizujte v mesiaci, v ktorom sa seminár uskutočňuje!

Žiadam Vás o zvýšenú pozornosť pri zadávaní Vašich fakturačných údajov
KONTROLNÝ  VÝKAZ  DPH!


AVÍZO o platbe zašlite spolu s prihláškou, najneskôr 3 dni pred termínom seminára.
         
PREFERUJEME platby v hotovosti – doklad Vám bude vydaný doklad z ERP.
            Lehota prihlásenia 3 dni pred seminárom, platí aj pre platby v hotovosti!


Z Á V Ä Z N Á   P R I H L Á Š K A

Záväzne prihlasujeme (účastník):  ..............................................................................................


.....................................................................................................................................................
VS: 10052019 – dátum seminára

Účastnícky poplatok uhradený               za osôb: ....................      Celkom:.............................,- €


                                  dňa:.............          z účtu: ...................................../..................................... 


Presný názov organizácie:..........................................................................................................


Fakturačná adresa: .....................................................................................................................


IČO:.................................  DIČ: ......................................IČ pre DPH.............................................
 

Telefón/Mobil.......................................e-mail: ...............................................................................

 


 
 


460717

Úvodná stránka