Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
RACIO EDUCATION SLOVAKIA s.r.o., Školenia pre podnikateľov a firmy, Prievidza

NOVELY daňových zákonov od 1. 1. 2019

11. decembra 2018Vytlačiť
 

                                                                                                          ONLINE PRIHLÁŠKA

NOVELY daňových zákonov s účinnosťou od 1. 1. 2019.

Termín:                       11.  deceembra 2018       
                              

Miesto konania:       LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - Mestský úrad

Lektorka:              Ing. Soňa U G R Ó C Z Y, 
                                      dborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti daňového práva,
venuje sa najmä dani z pridanej hodnoty a dani z príjmov právnických osôb.
Zapísaná v Slovenskej komore daňových poradcov ako daňový poradca,
člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH a v Slovenskej komore audítorov ako asistent audítora.
Dlhodobo sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti pre odbornú verejnosť.


Obsah:      bude aktuálne doplnený neskôr
              vzhľadom na prebiehajúci legislatívny proces

      Diskusia – Svoje otázky  môžete poslať spolu s prihláškou.

      Program: od 8.00 – 8.30 hod. Prezentácia  od 8.30 hod. Odborný program
                                                                                                          
web:    www.racio-education.sk                      mobil: 0905 641 038
e-mail:  racio@racio-education.sk                          0903 651 601

Účastnícky poplatok je 55,00-€/ os. vrátane DPH, zahŕňa organizačné náklady,
pracovné materiály a občerstvenie.
V prípade neúčasti prihláseného poplatok nevraciame, je možné vyslať náhradu!
Poplatok uhraďte na účet číslo: 2625541930 / 1100. (NEPLAŤTE poštovou poukážkou!)


        IBAN: SK68 1100 0000 0026 2554 1930      SWIFT: TATRSKBX

        Platby z účtu realizujte v mesiaci, v ktorom sa seminár uskutočňuje!

AVÍZO o platbe zašlite spolu s prihláškou, najneskôr 3 dni pred termínom seminára.
           
PREFERUJEME platby v hotovosti – doklad Vám bude vydaný doklad z ERP.                    Lehota prihlásenia 3 dni pred seminárom, platí aj pre platby v hotovosti!


Z Á V Ä Z N Á   P R I H L Á Š K A

Záväzne prihlasujeme (účastník):...............................................................................................


...................................................................................................................................................
VS: 11122018 - dátum seminára

Účastnícky poplatok uhradený       za osôb: ....................                  Celkom:......................,- €
 

                                 dňa:................... z účtu: ........................................./..................................


Presný názov organizácie:.........................................................................................................


Fakturačná adresa: ...................................................................................................................
 

IČO:.................................... DIČ: ..................................IČ pre DPH...........................................
 

Telefón/Mobil......................................... e-mail: .........................................................................


 
 


425730

Úvodná stránka