Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
RACIO EDUCATION SLOVAKIA s.r.o., Školenia pre podnikateľov a firmy, Prievidza

Ochrana osobných údajov

Súhlas s použitím kontaktných údajov na marketingové účely

SÚHLASÍM s tým, aby si firma RACIO EDUCATION SLOVAKIA, s.r.o. zaradila moje údaje do svojej databázy obchodnýcnh partnerov.

Súhlasím, aby tieto údaje boli používané na obchodné účely  a to:

posielanie e-mailových ponúk o organizovaných  vzdelávacích, alebo iných obchodných  ponúk

Súhlas pri komunikácii je daný na používanie nasledovných údajov:

e-mailová adresa


S Ú H L A S je daný na obdobie pokiaľ bude trvať spolupráca.

V prípade, že obchodný partner už nebude mať z rôznych dôvodov záujem o zasielanie ponúk od firmy:

RACIO EDUCATION SLOVAKIA, s.r.o., môže tento súhlas  písomne  z r u š i ť.

Zrušenie môže uskutočniť e-mailom na adresu: racio@racio-education.sk
alebo poštou na aktuálnu poštovú adresu, ktorú organizátor uvádza vo svojich pozvánkach,
prípadne  na adresu sídla firmy. Na základe vyjadreného NESÚHLASU, bude jeho e-mailová adresa z databázy odstránená, o čom mu bude na aktuálnu e-mailovú adresu zaslané potvrdenie.

 

 

E-mailová adresa: ......................................................................

 

     

Súhlasím  / Nesúhlasím               (Nehodiace sa prečiarknite)                                

 

 

V ..............................dňa: ........................... Priezvisko, meno: ........................................................

 

                                                                     

                                                                      Telefonický kontakt: ...................................................

 


                                                                      Podpis: ..........................................


 


491281

Úvodná stránka