Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
RACIO EDUCATION SLOVAKIA s.r.o., Školenia pre podnikateľov a firmy, Prievidza

OOÚ - dokumentácia - praktické riešenia

26. apríla 2019Vytlačiť
 

                                                                                ONLINE PRIHLÁŠKA

Ochrana osobných údajov- vypracovanie potrebnej dokumentácie
        (... prejdite od teórie k praktickým riešeniam, ktorým budete rozumieť...)

Miesto konania:   P R I E V I D Z A – Hotel MAGURA, Nám. J. C. Hronského 2

Termín:                26. apríla 2019

Lektorka:             JUDr. Antónia  A M B R Ó Z Y O V Á, PhD.
                                   Momentálne vedie úspešne súkromnú firmu,
                                   ktorá sa venuje okrem iného ochrane osobných údajov
(vypracúvaniu dokumentácie, služby zodpovednej osoby, poradenstvo.....)
Má za sebou bohatú lektorskú činnosť a veľa skúseností priamo z praxe.


     Ste živnostník alebo zastupujete menšiu firmu a chcete mať vypracovanú potrebnú dokumentáciu v oblasti ochrany osobných údajov? Tento seminár je určený práve Vám.

     V priebehu seminára si za použitia nášho „pracovného zošitu“, ktorý dostane každý účastník, vypracujete základnú dokumentáciu pod vedením odborníka.
Prejdite od teórie k praktickým riešeniam, ktorým budete rozumieť
a nezaskočí Vás kontrola z Úradu na ochranu osobných údajov.


Ak už máte vypracovanú dokumentáciu, príďte si skontrolovať jej aktuálnosť a kompletnosť.
Súčasťou seminára je aj diskusia k Vašim otázkam.

Komu je seminár určený? Najmä:

  • zástupcom menších právnických osôb a živnostníkom (teda súkromným účtovníkom a mzdárom, marketérom, prevádzkovateľom e-shopov, prevádzkovateľom malých kamenných obchodov, poskytovateľom rôznych služieb- krajčírske salóny, kadernícke salóny, kozmetické salóny, autoservisy, súkromné škôlky a školy, jazykové školy, športové centrá a pod.),
  • zodpovedným osobám, ktoré vykonávajú dohľad nad ochranou osobných údajov,
  • osobám, ktoré si chcú skontrolovať aktuálnosť a kompletnosť už vypracovanej dokumentácie,
  • všetkým, ktorých zaujíma ochrana osobných údajov.


Cieľ seminára:
         
– vypracovanie základnej dokumentácie k ochrane osobných údajov.

Obsah:
   1) vypracovanie základnej dokumentácie (prispôsobenej prítomným účastníkom)
         - mapa procesov
         - záznamy (prevádzkovateľa/sprostredkovateľa)
         - interný predpis o zavedení systému ochrany osobných údajov 
           vrátane potrebných príloh
           (pravidlá hlásenia incidentov, pravidlá pre informovanie, pravidlá vnútornej
            kontroly atď.)
         - poverenie a pokyny pre oprávnené osoby (záznam o poučení)
         - právny akt so sprostredkovateľom
         - súhlas

    Diskusia k téme školenia – Svoje otázky môžete poslať s prihláškou.

    Program:   od 8. 30 - 9.00 hod Prezentácia, od 9.00 hod. Odborný program

    Kontaktná osoba: Emília ŠNIAGEROVÁ   Mobil: 0905 641 038, 0903 651 601

     E - mail: racio@racio-education.sk        Web:  www.racio-education.sk

Účastnícky poplatok vo výške 60,00 € /os., vrátane DPH, zahŕňa organizačné náklady, pracovné materiály, občerstvenie a obed.
V prípade neúčasti prihláseného poplatok nevraciame, je možné vyslať náhradu!
Poplatok uhraďte na účet číslo: SK68 1100 0000 0026 2554 1930
(NEPLAŤTE poštovou poukážkou!)

       IBAN: SK68 1100 0000 0026 2554 1930       SWIFT:  TATRSKBX

  Platbu z účtu realizujte v mesiaci, kedy sa seminár  uskutočňuje! 

  AVÍZO o platbe zašlite spolu s prihláškou, najneskôr 3 dni pred termínom seminára. 
         
  PREFERUJEME platby v hotovosti – doklad Vám bude vydaný doklad z ERP.
       Lehota prihlásenia 3 dni pred seminárom, platí aj pre platby v hotovosti!

Z Á V Ä Z N Á    P R I H L Á Š K A


Záväzne prihlasujeme (účastník):...............................................................................................

..............................................................................................................
VS: 26042019
                          
                 Uhradená suma   za ..................osôb          Celkom:.............,- €

Účastnícky poplatok uhradený  dňa ............ z účtu: ....................../ ............

Presný názov organizácie, adresa:...............................................................

IČO:....................... DIČ: ...........................IČ pre DPH................................

Telefón: ...............................e-mail: ...........................................................


 
 


460741

Úvodná stránka