Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
RACIO EDUCATION SLOVAKIA s.r.o., Školenia pre podnikateľov a firmy, Prievidza

ROČNÉ ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA DzP zo závislej činnosti za r. 2018

25. januára 2019Vytlačiť
 

                                                                                                             ONLINE PRIHLÁŠKA

ROČNÉ ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA DAŇ Z PRÍJMOV
zo ZÁVISLEJ ČINNOSTI za rok 2018 - na praktických príkladoch

a zmeny súvisiace so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti


Termín:                     25. januára  2019          
   
Miesto konania:     RIMAVSKÁ SOBOTA - JUNIOR KOMPLEX
     
Lektorka:                 Ing. Zita  K A J A N O V I Č O V Á - metodik
                                     odborný špecialista v oblasti DzP - závislá činnosť


Obsah:
                              bude aktuálne doplnený neskôr
                       vzhľadom na prebiehajúci legislatívny proces

 

        Diskusia – Svoje otázky môžete zaslať spolu s prihláškou!

          Program: od 8.00 - 8.30 hod Prezentácia   od 8.30 hod. Odborný program

 Kontakt: Emília  ŠNIAGEROVÁ             Mobil:  0905 641 0380903 651 601

Web.:  www.racio-education.sk
E-mail: racio@racio-education.sk
    

Účastnícky poplatok je 55,00 € DPH,  zahŕňa organizačné náklady, pracovné materiály,
občerstvenie a obed.
V prípade neúčasti prihláseného poplatok nevraciame, je možné vyslať náhradu!
Poplatok uhraďte na účet číslo: 2625541930 / 1100. (NEPLAŤTE poštovou poukážkou!)

          IBAN: SK68 1100 0000 0026 2554 1930   SWIFT: TATRSKBX

          Platbu z účtu realizujte v mesiaci, kedy sa seminár uskutočňuje!

AVÍZO o platbe zašlite spolu s prihláškou, najneskôr 3 dni pred termínom seminára.


PREFERUJEME platby v hotovosti – doklad Vám bude vydaný doklad z ERP.
           Lehota prihlásenia 3 dni pred seminárom, platí aj pre platby v hotovosti!Z Á V Ä Z N Á   P R I H L Á Š K A

Záväzne prihlasujeme (účastník):..................................................................................................


.......................................................................................................................................................
VS: 25012019 - dátum seminára


Účastnícky poplatok uhradený      za .............osôb                         Celkom:...........................,- €


                          dňa:.................... z účtu: ................................................../..................................


Presný názov organizácie- adresa:...............................................................................................


Telefón/Mobil..................................................E-mail: .....................................................................


Fakturačná adresa: ......................................................................................................................


IČO:..................................... DIČ: ........................................IČ pre DPH..........................................


 
 


425653

Úvodná stránka