Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
RACIO EDUCATION SLOVAKIA s.r.o., Školenia pre podnikateľov a firmy, Prievidza

ROČNÉ ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA DzP zo závislej činnosti za r. 2018

17. decembra 2018Vytlačiť
 

                                                                                                           ONLINE PRIHLÁŠKA

ROČNÉ  ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA DAŇ Z PRÍJMOV
ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI za rok 2018 - na praktických príkladoch

a zmeny súvisiace so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti


Termín:                    I.  17. decembra  2018
                          II.  21. januára 2019 


Miesto konania:     BANSKÁ BYSTRICA - MESTSKÝ ÚRAD,
                                                                Československej armády 26
          
Lektorka:                 Ing.  Zita  K A J A N O V I Č O VÁ
                                      odborný špecialista v oblasti DzP – závislá činnosť
                                               - metodik, Finančné riaditeľstvo
Obsah:
                           bude aktuálne doplnený neskôr
                     vzhľadom na prebiehajúci legislatívny proces

     Diskusia – Uvítame, ak svoje otázky pošlete skôr – napr. s prihláškou.

       Program: od 8.00 - 9.00 hod. Prezentácia      od 9.00 hod. Odborný program

  Kontaktná osoba: Emília ŠNIAGEROVÁ      Mobil: 0905 641 038, 0903 651 601

Web.: www.racio-education.sk                       E-mail: racio@racio-education.sk

Účastnícky poplatok je 60, 00,-€/ os. vrátane DPH, zahŕňa organizačné náklady,
pracovné materiály, občerstvenie a obed.                
V prípade neúčasti prihláseného poplatok nevraciame, je možné vyslať náhradu!
Poplatok uhraďte na účet číslo: 2625541930 / 1100. (NEPLAŤTE poštovou poukážkou!)


             IBAN: SK68 1100 0000 0026 2554 1930     SWIFT: TATRSKBX

Platbu z účtu realizujte v mesiaci, kedy sa seminár uskutočňuje!

AVÍZO
o platbe zašlite spolu s prihláškou, najneskôr 3 dni pred termínom seminára.
 

PREFERUJEME platby v hotovosti – doklad Vám bude vydaný doklad z ERP.
         Lehota prihlásenia 3 dni pred seminárom, platí aj pre platby v hotovosti!


Z Á V Ä Z N Á   P R I H L Á Š K A


Záväzne prihlasujeme (účastník):......................................................................................


..................................................................................................................................................
VS:  17122018  - dátum seminára


Účastnícky  poplatok  uhradený     za: ...................osôb    Celkom:  .............................,-€                   

                                
                dňa:........................   z účtu: ....................................................    /...............................
 

Presný názov organizácie- adresa:.............................................................................................


Telefón/Mobil........................................................   E-mail: ..........................................................


Fakturačná adresa: ....................................................................................................................


IČO:................................ DIČ: ........................................ IČ pre DPH...........................................


 
 


425647

Úvodná stránka