Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
RACIO EDUCATION SLOVAKIA s.r.o., Školenia pre podnikateľov a firmy, Prievidza

ROČNÉ ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA DzP zo závislej činnosti za r. 2018

19. decembra 2018Vytlačiť
 

                                                                                                          ONLINE PRIHLÁŠKA

ROČNÉ  ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA DAŇ Z PRÍJMOV
ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI za rok 2018 -
na praktických príkladoch
a zmeny súvisiace so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti

Termín:                       I.  19. decembra 2018 
                            II. 23. januára 2019

Miesto konania:
      LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ – Mestský úrad  

Lektorka:                   Ing. Zita  K A J A N O V I Č O VÁ
                                       odborný špecialista v oblasti DzP – závislá činnosť
                                        - metodik, Finančné riaditeľstvo

Obsah:            bude aktuálne doplnený neskôr
                       vzhľadom na prebiehajúci legislatívny proces

      DISKUSIA - Svoje otázky môžete poslať napr. s prihláškou.

       Program: od 8.00 - 8.30 hod Prezentácia   od 8.30 hod. Odborný program

       Kontaktná osoba: Emília ŠNIAGEROVÁ    mobil: 0905 641 038 
                                                                              0903 651 601     
                                                                              
Web.:      www.racio-education.sk
E-mail: racio@racio-education.sk


Účastnícky poplatok je 55,00 € /os., zahŕňa organizačné náklady,
pracovné materiály a občerstvenie.
V prípade neúčasti prihláseného poplatok nevraciame, je možné vyslať náhradu!
Poplatok uhraďte na účet číslo: 2625541930 / 1100.
(NEPLAŤTE poštovou poukážkou!)


            IBAN: SK68 1100 0000 0026 2554 1930    SWIFT: TATRSKBX

Žiadam Vás o zvýšenú pozornosť pri zadávaní Vašich fakturačných údajov
– KONTROLNÝ VÝKAZ DPH!


          Platbu z účtu realizujte v mesiaci, kedy sa seminár uskutočňuje!

AVÍZO o platbe zašlite spolu s prihláškou, najneskôr 3 dni pred termínom seminára.
           

PREFERUJEME platby v hotovosti. Doklad Vám bude vydaný z ERP.        
      Lehota prihlásenia 3 dni pred seminárom, platí aj pre platby v hotovosti!  Z Á V Ä Z N Á   P R I H L Á Š K A

Záväzne prihlasujeme (účastník):............................................................................................

VS: 19122018 - dátum seminára

           Uhradená suma:       za ..............osôb                     Celkom:...............................,-€

 

 

            dňa:....................          z účtu: ............................................../..................................
 

Presný názov organizácie- adresa:......................................................................................


Fakturačná adresa: ................................................................................................................


IČO:.......................... DIČ: .................................... IČ pre DPH...............................................


Telefón/Mobil...........................................  E-mail: ..................................................................

 


 
 


425656

Úvodná stránka