Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
RACIO EDUCATION SLOVAKIA s.r.o., Školenia pre podnikateľov a firmy, Prievidza

ROČNÉ ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA DzP zo závislej činnosti za r. 2018

24. januára 2019Vytlačiť
 

                                                                                                        ONLINE PRIHLÁŠKA

ROČNÉ  ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA DAŇ Z PRÍJMOV
ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI za rok 2018 na praktických príkladoch

a zmeny súvisiace so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti.Termín:                    24. januára 2019     

Miesto konania:       L U Č E N E C - Hotel  C L A V I S, Jókaiho 22
 

Lektorka:                      Ing. Zita  K A J A N O V I Č O VÁ - FR BB - metodik
           
                                     odborný špecialista v oblasti DzP – závislá činnosť

Obsah:

                     bude aktuálne doplnený neskôr
                vzhľadom na prebiehajúci legislatívny proces

     
        Diskusia - Svoje otázky môžete poslať spolu s prihláškou.

  Program: 8.00 hod. – 8.30 hod. Prezentácia,  od 8.30 hod. Odborný program

  Kontaktná osoba: Emília ŠNIAGEROVÁ        Mobil: 0905 641 038
                                                                               0903 651 601
  Web.:     www.racio-education.sk
  E-mail:    racio@racio-education.sk


Účastnícky poplatok je 60.00,-€/ os.  vrátane DPH, zahŕňa organizačné náklady, pracovné materiály, občerstvenie a obed.
V prípade neúčasti prihláseného poplatok nevraciame, je možné vyslať náhradu!
Poplatok uhraďte na účet číslo:
2625541930 / 1100. (NEPLAŤTE poštovou poukážkou!)

        IBAN: SK68 1100 0000 0026 2554 1930       SWIFT: TATRSKBX

Platbu z účtu realizujte v mesiaci, v ktorom  sa seminár uskutočňuje!

AVÍZO o platbe zašlite spolu s prihláškou, najneskôr 3 dni pred termínom seminára.
            

PREFERUJEME platby v hotovosti – doklad Vám bude vydaný doklad z ERP.            
                Lehota prihlásenia 3 dni pred seminárom, platí aj pre platby v hotovosti! Z Á V Ä Z N Á   P R I H L Á Š K A

Záväzne prihlasujeme (účastník):........................................................................
       
   
VS: 24012019 - dátum seminára

       Uhradená suma:       za ..............osôb              Celkom:..................,-€


        dňa:................          z účtu: ..................................../...........................


Presný názov organizácie- adresa:.............................................................

Fakturačná adresa: .....................................................................................

IČO:........................... DIČ: ...........................IČ pre DPH............................

Telefón/Mobil................................E-mail: ................................................... 


 
 


425754

Úvodná stránka